Om oss

Vi jobbar for biblioteksaka i Sogn og Fjordane!

I 2015 hadde Norsk Bibliotekforening 74 medlemar i Sogn og Fjordane (37 institusjonar og 37 personlege medlemar).