Styret

Jorun Systad, leiar

e-post: jorun.systad@forde.kommune.no
tlf arbeid: 57721909
tlf mobil: 97998980

Anne Sagen, styremedlem

e-post: anne.sagen@forde.kommune.no
tlf arbeid: 57721909
tlf mobil: 94378189

Ann-Kristin Vik Fløtre, skrivar

e-post: ann.kristin.flotre@gloppen.kommune.no
tlf arbeid: 40033721
tlf mobil: 95122820

Mona Svendsen, kasserar

e-post: mona.svendsen@vik.kommune.no
tlf arbeid: 57698025

Nils Gjerland, styremedlem

e-post: nils.gjerland@outlook.com
tlf mobil: 95074007

Varamedlemmer:

1. vara  Kari Bolstad
2. vara  Kristin Hatledal