8.4.2018

Innkalling til årsmøte 2018

Vi ynskjer velkommen til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avd. Sogn og Fjordane Tid og stad: Førde bibliotek 16. april kl. 14.00 Sakliste: Godkjenning av dagsorden Val av leiar, skrivar og 2 til å skrive under protokoll Årsmelding 2016-2017 Revidert rekneskap for 2016-2017 Handlingsplan 2018 Budsjett 2018 Innkomne saker Val Opningstale ved Kristin Storrusten, forfatter og … Les meir om Innkalling til årsmøte 2018

2.6.2016

Årsmelding 2015

Styret: Jorun Systad (leiar) Reidun Koksvik, styremedlem Ann-Kristin Vik Fløtre, sekretær Mona Svendsen, kasserar Nils Gjerland, politikar Vara: Kari Bolstad Kristin Hatledal Revisorar: Aud Skibenes Inger Anne Skeistrand Bibliotekprisjury: Jorun Systad, Randi Tveit Solheim, Ove Eide og Hege Lothe Møter: Styret har hatt 2 styremøter Styret har ikkje delteke på eksterne kurs/møter i perioden. Medlemstal: … Les meir om Årsmelding 2015

2.6.2016

Årsmøte 2016

Årsmøteprotokoll 2016 Årsmøtet fann stad 12. mai 2016, kl. 12.30, i Førde, utstillingssalen i Førdehuset. Desse møtte: Jorun Systad, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Randi Bjørneset , Anne Kari Faleide, Iren Riksheim Østvik. Sak 1. Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Innkallinga vart samrøystes godkjent. Sak 2. Val av ordstyrar, skrivar og 2 til å skrive under protokollen. … Les meir om Årsmøte 2016

2.6.2016

Styremøte 19. april 2016

Referat frå styremøte i Norsk bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane Tid og stad: 19. april 2016, Førde bibliotek kl. 12.00. Tilstades: Nils Gjerland, Jorun Systad og Reidun Koksvik (Mona Svendsen på telefon i forkant av møtet) Fråværande: Ann-Kristin Vik Fløtre Saker: 1. Skriv og meldingar: Laget er no innmeldt i frivillighetsregisteret(Brønnøysundregisteret) med eige organisasjonsnummer. Laget … Les meir om Styremøte 19. april 2016

30.11.2015

Biblioteka skapar gode lokalsamfunn

Pressemelding 27.11.15 Flyktningstraumen kjem til å gje oss store utfordringar. Eit godt bibliotektilbod er eit av dei viktigaste integreringstiltaka vi kan satse på. Språk er vegen til integrering, og biblioteket er ein viktig døropnar til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Som møteplass i lokalsamfunnet kan biblioteket byggje ned barrièrar, fordi det er gratis, og fordi … Les meir om Biblioteka skapar gode lokalsamfunn

Gå til nyhetsarkiv >