12.12.2018

Stans kutt i Gloppen folkebibliotek

I årets budsjettforhandlingar i Gloppen er det foreslått å redusere opningstida med 1-2 dagar ved Gloppen folkebibliotek, som svarar til ei 75% stilling. Då må ein spør – kva gjev biblioteket oss? Gloppen folkebibliotek har prioritert tilbodet til barn i ei årrekkje. Både i forhold til samarbeid med det pedagogiske personalet i skular og barnehagar, … Les meir om Stans kutt i Gloppen folkebibliotek

8.4.2018

Innkalling til årsmøte 2018

Vi ynskjer velkommen til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avd. Sogn og Fjordane Tid og stad: Førde bibliotek 16. april kl. 14.00 Sakliste: Godkjenning av dagsorden Val av leiar, skrivar og 2 til å skrive under protokoll Årsmelding 2016-2017 Revidert rekneskap for 2016-2017 Handlingsplan 2018 Budsjett 2018 Innkomne saker Val Opningstale ved Kristin Storrusten, forfatter og … Les meir om Innkalling til årsmøte 2018

2.6.2016

Årsmelding 2015

Styret: Jorun Systad (leiar) Reidun Koksvik, styremedlem Ann-Kristin Vik Fløtre, sekretær Mona Svendsen, kasserar Nils Gjerland, politikar Vara: Kari Bolstad Kristin Hatledal Revisorar: Aud Skibenes Inger Anne Skeistrand Bibliotekprisjury: Jorun Systad, Randi Tveit Solheim, Ove Eide og Hege Lothe Møter: Styret har hatt 2 styremøter Styret har ikkje delteke på eksterne kurs/møter i perioden. Medlemstal: … Les meir om Årsmelding 2015

2.6.2016

Årsmøte 2016

Årsmøteprotokoll 2016 Årsmøtet fann stad 12. mai 2016, kl. 12.30, i Førde, utstillingssalen i Førdehuset. Desse møtte: Jorun Systad, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Randi Bjørneset , Anne Kari Faleide, Iren Riksheim Østvik. Sak 1. Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Innkallinga vart samrøystes godkjent. Sak 2. Val av ordstyrar, skrivar og 2 til å skrive under protokollen. … Les meir om Årsmøte 2016

2.6.2016

Styremøte 19. april 2016

Referat frå styremøte i Norsk bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane Tid og stad: 19. april 2016, Førde bibliotek kl. 12.00. Tilstades: Nils Gjerland, Jorun Systad og Reidun Koksvik (Mona Svendsen på telefon i forkant av møtet) Fråværande: Ann-Kristin Vik Fløtre Saker: 1. Skriv og meldingar: Laget er no innmeldt i frivillighetsregisteret(Brønnøysundregisteret) med eige organisasjonsnummer. Laget … Les meir om Styremøte 19. april 2016

Gå til nyhetsarkiv >