Søk om stipend!

Norsk Bibliotekforening, avd. Sogn og Fjordane set årleg av eit lite beløp til stipend. Vi ynskjer å
motivere og støtte medlemmar som ynskjer å delta på faglege møter, reiser og aktiviteter.
Stipendet kan søkast heile året av alle medlemmer i NBF avd. Sogn og Fjordane.
Stipendet kan brukast som støtte til deltaking på bibliotekrelevante møter, kurs og andre aktivitetar.
Søknad om stipend kan rettast til styret.