Kunngjering av årsmøte

Til medlemane
…og er du ikkje personleg medlem, ynskjer vi deg varmt velkomen! Her kan du melde deg inn: http://norskbibliotekforening.no/bli-medlem/#blimedlem

Kunngjering av årsmøte 2015
Årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane vert helde
torsdag 18. juni kl. 11.00 på Førde bibliotek.

Saker:
– Årsmelding
– Revidert rekneskap
– Verkeplan
– Budsjettforslag
– Innkomne saker
– Val

Saker som ein ynskjer å ta opp på årsmøtet må styret ha fått innan 27. mai 2015. Sakene må sendast til Britt.Madsen@flora.kommune.no.

Endeleg innkalling vert sendt ut innan 4. juni 2015.

Med helsing
styret i Norsk Bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane
v/ Ann-Kristin Vik Fløtre, sekretær