Innkalling til årsmøte 2018

Vi ynskjer velkommen til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avd. Sogn og Fjordane

Tid og stad:
Førde bibliotek 16. april kl. 14.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Val av leiar, skrivar og 2 til å skrive under protokoll
  3. Årsmelding 2016-2017
  4. Revidert rekneskap for 2016-2017
  5. Handlingsplan 2018
  6. Budsjett 2018
  7. Innkomne saker
  8. Val

Opningstale ved Kristin Storrusten, forfatter og kommunikasjonsrådgiver i Norsk bibliotekforening.
Ane Landøy universitetsbibliotekar frå Bergen vil delta på årsmøte.

 Saker til årsmøte må være styret i hende innan måndag 9. april. Vi er merksame på at det kun er 3 veker til årsmøte, men håpar så mange medlemmer som mogleg kan møte denne dagen!