Arkiv: Pressemeldinger

Biblioteka skapar gode lokalsamfunn

Pressemelding 27.11.15 Flyktningstraumen kjem til å gje oss store utfordringar. Eit godt bibliotektilbod er eit av dei viktigaste integreringstiltaka vi kan satse på. Språk er vegen til integrering, og biblioteket er ein viktig døropnar til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Som møteplass i lokalsamfunnet kan biblioteket byggje ned barrièrar, fordi det er gratis, og fordi … Les meir om Biblioteka skapar gode lokalsamfunn