Arkiv: Referater

Årsmelding 2015

Styret: Jorun Systad (leiar) Reidun Koksvik, styremedlem Ann-Kristin Vik Fløtre, sekretær Mona Svendsen, kasserar Nils Gjerland, politikar Vara: Kari Bolstad Kristin Hatledal Revisorar: Aud Skibenes Inger Anne Skeistrand Bibliotekprisjury: Jorun Systad, Randi Tveit Solheim, Ove Eide og Hege Lothe Møter: Styret har hatt 2 styremøter Styret har ikkje delteke på eksterne kurs/møter i perioden. Medlemstal: … Les meir om Årsmelding 2015

Årsmøte 2016

Årsmøteprotokoll 2016 Årsmøtet fann stad 12. mai 2016, kl. 12.30, i Førde, utstillingssalen i Førdehuset. Desse møtte: Jorun Systad, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Randi Bjørneset , Anne Kari Faleide, Iren Riksheim Østvik. Sak 1. Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Innkallinga vart samrøystes godkjent. Sak 2. Val av ordstyrar, skrivar og 2 til å skrive under protokollen. … Les meir om Årsmøte 2016

Styremøte 19. april 2016

Referat frå styremøte i Norsk bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane Tid og stad: 19. april 2016, Førde bibliotek kl. 12.00. Tilstades: Nils Gjerland, Jorun Systad og Reidun Koksvik (Mona Svendsen på telefon i forkant av møtet) Fråværande: Ann-Kristin Vik Fløtre Saker: 1. Skriv og meldingar: Laget er no innmeldt i frivillighetsregisteret(Brønnøysundregisteret) med eige organisasjonsnummer. Laget … Les meir om Styremøte 19. april 2016

Styremøte 19. november 2015

Referat Møtet fann stad på Førde bibliotek. Til stades: Jorun Systad, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Ann-Kristin Vik Fløtre (via Skype) Sak 1) Konstituering Inga endring etter det som vart vedteke på årsmøtet. Sak 2) Skriv og meldingar – Medlemsregisteret til NBF er no enkelt tilgjengeleg på nett, og viser at vi har 75 medlemmer – … Les meir om Styremøte 19. november 2015

Årsmøteprotokoll 2015

Biletet: Britt Berg Madsen får blomar og ei hjartans takk for innsatsen som leiar i NBF Sogn og Fjordane i fire år. No tek Jorun Systad over som leiar. Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet fann stad 18. juni 2015 på Førde bibliotek. Til stades: Torill Berge, Jorun Systad, Britt Berg Madsen, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Randi Tveit … Les meir om Årsmøteprotokoll 2015

Årsmelding 2014-2015

Styret: Britt Berg Madsen (leiar) Jorun Systad (nestleiar) Mona Svendsen (kasserar) Ann-Kristin Vik Fløtre (skrivar) Håkon Myrvang (styremedlem) Varamedlemer: Kari Bolstad, for Jorunn Systad Eli Hjelle Kjøllesdal, for Mona Svendsen Kristin Hatledal for Ann-Kristin Vik Fløtre Reidun Koksvik, for Håkon Myrvang Revisorar: Inger Anne Skeistrand og Aud Skipenes Valnemnd: Torill Berge (leiar) Ellen Borch Veum … Les meir om Årsmelding 2014-2015

Referat frå styremøte 24. sept 2014

Møtet fann stad på Sunnfjord hotell, Førde. Til stades: Britt Berg Madsen, Reidun Koksvik (vara for Håkon Myrvang), Mona Svendsen, Jorun Systad, Ann-Kristin Vik Fløtre 1) Bekymring for NBF sin økonomi Dette gjer vi: Oppfordrar alle bibliotek til å ha alle sine abonnement i NBF si tidsskriftformidling, og jobbar med medlemsverving. 2) Utsending til NBF … Les meir om Referat frå styremøte 24. sept 2014

Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøtet fann stad 3. juni 2014 på Skei hotell, Jølster. Til stades Det var 8 stk som møtte. Sak 1 Konstituering Ordstyrar: Jorunn Systad Skrivar: Britt Madsen Underskrivarar av protokollen: Eli Eidsvik og Mona Svendsen Vedtak: Styret sitt forslag godkjent Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Merknad: Leiar gjorde merksam på at sidan forslag … Les meir om Årsmøteprotokoll 2014

Årsmelding 2012/2013

Norsk Bibliotekforening Avd. Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2012 – 2013 Styret: Britt Berg Madsen (leiar) Jorun Systad (nestleiar) Mona Svendsen (kasserar) Guri Aarhus (skrivar) Håkon Myrvang (styremedlem) Varamedlemer: Marie Dombestein, for Jorunn Systad Anja Angelskår Mjelde, Guri Aarhus Eli Hjelle Kjøllesdal, for Mona Svendsen Reidun Koksvik, for Håkon Myrvang Revisorar: Inger Anne Skeistrand og Aud … Les meir om Årsmelding 2012/2013