Arkiv: Ukategorisert

Stans kutt i Gloppen folkebibliotek

I årets budsjettforhandlingar i Gloppen er det foreslått å redusere opningstida med 1-2 dagar ved Gloppen folkebibliotek, som svarar til ei 75% stilling. Då må ein spør – kva gjev biblioteket oss? Gloppen folkebibliotek har prioritert tilbodet til barn i ei årrekkje. Både i forhold til samarbeid med det pedagogiske personalet i skular og barnehagar, … Les meir om Stans kutt i Gloppen folkebibliotek

Kunngjering av årsmøte

Til medlemane …og er du ikkje personleg medlem, ynskjer vi deg varmt velkomen! Her kan du melde deg inn: http://norskbibliotekforening.no/bli-medlem/#blimedlem Kunngjering av årsmøte 2015 Årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane vert helde torsdag 18. juni kl. 11.00 på Førde bibliotek. Saker: – Årsmelding – Revidert rekneskap – Verkeplan – Budsjettforslag – Innkomne saker … Les meir om Kunngjering av årsmøte

Coffee table discussion

Norsk Bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane inviterer på 3-retters middag på Sunnfjord hotell for medlemer, torsdag 13. november kl. 15.30 (altså rett etter IBBY-kurset). Så tek vi med oss kaffikoppen til ein coffee table discussion. Biblioteka har ei utfordrande tid framfor seg. Set deg ved det bordet som har ei sak du vil vere med … Les meir om Coffee table discussion

Søk om stipend!

Norsk Bibliotekforening, avd. Sogn og Fjordane set årleg av eit lite beløp til stipend. Vi ynskjer å motivere og støtte medlemmar som ynskjer å delta på faglege møter, reiser og aktiviteter. Stipendet kan søkast heile året av alle medlemmer i NBF avd. Sogn og Fjordane. Stipendet kan brukast som støtte til deltaking på bibliotekrelevante møter, … Les meir om Søk om stipend!