Kunngjering av årsmøte

Til medlemane …og er du ikkje personleg medlem, ynskjer vi deg varmt velkomen! Her kan du melde deg inn: http://norskbibliotekforening.no/bli-medlem/#blimedlem Kunngjering av årsmøte 2015 Årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane vert helde torsdag 18. juni kl. 11.00 på Førde bibliotek. Saker: – Årsmelding – Revidert rekneskap – Verkeplan – Budsjettforslag – Innkomne saker … Les meir om Kunngjering av årsmøte

Coffee table discussion

Norsk Bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane inviterer på 3-retters middag på Sunnfjord hotell for medlemer, torsdag 13. november kl. 15.30 (altså rett etter IBBY-kurset). Så tek vi med oss kaffikoppen til ein coffee table discussion. Biblioteka har ei utfordrande tid framfor seg. Set deg ved det bordet som har ei sak du vil vere med … Les meir om Coffee table discussion

Referat frå styremøte 24. sept 2014

Møtet fann stad på Sunnfjord hotell, Førde. Til stades: Britt Berg Madsen, Reidun Koksvik (vara for Håkon Myrvang), Mona Svendsen, Jorun Systad, Ann-Kristin Vik Fløtre 1) Bekymring for NBF sin økonomi Dette gjer vi: Oppfordrar alle bibliotek til å ha alle sine abonnement i NBF si tidsskriftformidling, og jobbar med medlemsverving. 2) Utsending til NBF … Les meir om Referat frå styremøte 24. sept 2014

Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøtet fann stad 3. juni 2014 på Skei hotell, Jølster. Til stades Det var 8 stk som møtte. Sak 1 Konstituering Ordstyrar: Jorunn Systad Skrivar: Britt Madsen Underskrivarar av protokollen: Eli Eidsvik og Mona Svendsen Vedtak: Styret sitt forslag godkjent Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Merknad: Leiar gjorde merksam på at sidan forslag … Les meir om Årsmøteprotokoll 2014

Søk om stipend!

Norsk Bibliotekforening, avd. Sogn og Fjordane set årleg av eit lite beløp til stipend. Vi ynskjer å motivere og støtte medlemmar som ynskjer å delta på faglege møter, reiser og aktiviteter. Stipendet kan søkast heile året av alle medlemmer i NBF avd. Sogn og Fjordane. Stipendet kan brukast som støtte til deltaking på bibliotekrelevante møter, … Les meir om Søk om stipend!

Årsmelding 2012/2013

Norsk Bibliotekforening Avd. Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2012 – 2013 Styret: Britt Berg Madsen (leiar) Jorun Systad (nestleiar) Mona Svendsen (kasserar) Guri Aarhus (skrivar) Håkon Myrvang (styremedlem) Varamedlemer: Marie Dombestein, for Jorunn Systad Anja Angelskår Mjelde, Guri Aarhus Eli Hjelle Kjøllesdal, for Mona Svendsen Reidun Koksvik, for Håkon Myrvang Revisorar: Inger Anne Skeistrand og Aud … Les meir om Årsmelding 2012/2013

Om aktiviteten i 2013

Kampsak: Fortgang i e-bøker! Vi sende brev til fylkesbiblioteket september 2013 – og pressemelding til NRK Sogn og Fjordane samt alle lokalaviser i fylket. Resultat: Fylkesbiblioteket tok saka, og er pr januar 2014 godt i gang med arbeidet. – Lesarinnlegg til NRK Sogn og Fjordane, Fjordenes Tidende og Fjordabladet om dramatiske budsjettkutt i Selje. – … Les meir om Om aktiviteten i 2013