Handlingsplan

1. Debattmøte, hausten 2016. Tema: Biblioteka i utvikling, utfordringar ved kommunesamanslåing. Målgruppe: Tilsette i biblioteka, politikarar

2. Nasjonal bibliotekdag 1. september: Markering av dagen med pressemelding til alle fylket sine aviser. Oppfordre til markering på alle biblioteka i fylket.

3. Utdeling av bibliotekprisen for Sogn og Fjordane på bibliotekdagane 2016

4. Eit medlemsmøte og sosialt samvær for medlemmane november/desember 2016. Tema: Biblioteksjefen si marknadsføring av biblioteket sitt samfunnsoppdrag og funksjon ovanfor politikarar og administrasjon i kommunen.